Skip to content

Arbejdsopgaver

Lejlighedsbyggeri
  • Ventilation i nybyggeri
  • Ventilation ifm. renovering
  • Projektering af ventilationsprojekter, herunder tegnings-dokumentation
  • Energioptimering
  • Problemløsninger ifm. procesventilation, lyd- og trækgener